EELK Kuressaare kogudus

Laulatus

Kristlik abielu

Kirik toetab perekonda ja loomist. Abielu on Jumala seatud, et mees ja naine võiksid kogeda õnne toetada teineteist, kasvatada lapsi. Jeesus põhjendab abielu: „Loomise algul lõi Jumal inimese meheks ja naiseks. Seepärast jätab mees oma isa ja ema ja hoiab oma naise poole ja need saavad üheks. Nõnda et nad enam ei ole kaks, vaid üks liha. Mis nüüd Jumala on ühte pannud, seda ärgu inimene lahutagu!“ (Mk 10:6-9). Kirikus tehakse vahet kristliku ja kodanliku abielu vahel, st kirikus laulatatud ja laulatamata abielu vahel. Alates 2001. Aastast on vastava koolituse läbinud ja perekonnaseisuametniku õigused saanud vaimulike poolt sõlmitavatel abieludel võrdne õiguslik jõud perekonnaseisuasutustest sõlmitavate abieludega. Ehk teisisõnu need paarid, kes soovivad oma abielu kiriklikult laulatada, ei pea enam enne tähtsat sündmust perekonnaseisuametisse abielu registreerima minema. Seda toimingut võib teha kirikuõpetaja. Vaimulikele perekonnaseisuametnike õiguste andmisega on Eestis taastatud olukord, mis kehtis 1940. aastani.

Laulautuse tähendus

Laulatus on talitus, kus mees ja naine Jumala nimel sõlmivad omavahel kristliku abielulepingu, millega pruutpaar seob ennast jäädavaks ja lahutamatuks kooseluks. Vaimulik on seejuures kirikupoolne tunnistaja ja lepingu seaduslikkuse kinnitaja. Laulatus on eestpalve- ja õnnistamistalitus, millega pruutpaar ja pulmarahvas palub abielutõotuse täitmiseks Jumala õnnistust. Abiellumisega teadvustab pruutpaar oma sugulastele ja kogu ühiskonnale, et nad tahavad elada koos, jagada rõõme ja kannatusi, üksteise ja oma laste eest võrdselt vastutada. Kaasajal levinud vaba kooselu ei ole kristlastele sobilik kooseluvorm. Eestis ei registreerita ega laulatata samasoolisi paare.

Mehe ja naise vaheline abielu rajaneb loomises seatud korral. Abielu on abikaasadele nii Jumala kingitus kui ka ülesanne, milles mees ja naine annavad teineteisele ainuõiguse teineteist toetada ja teenida, elada korrastatud seksuaalelu ja kasvatada üheskoos järglasi. Abielu püsimine ja õnn rajanevad abikaasade vastastikusel ennastsalgaval armastusel, mõistmisel, teenimisel, andestusel ja meeleparandusel. Nagu Kristus on andnud end ristikogudusele, nõnda tuleb ka abikaasadel Kristuse eeskujul elada teineteise heaks.

Kihlus

Laulatusele võib eelneda eraldi kihlus, millega pruutpaar annab avalikult teada oma abiellumise soovist. Kihlust saab ka abiellumisplaanide luhtumisel tühistada. Enne laulatamist on mõnel pool tavaks jumalateenistusel kogudusele laulatusesoovijatest teatada. Tänapäeval kannab kuulutamine eesmärki kutsuda kogudust palvetama abiellujate eest ja abiellujaid kutsutakse osa võtma armulauast. Enamikes kogudustest antakse laulatuse toimumisest kogudusele teada talitusele järgneval pühapäeval kus laulatatud võetakse koguduse eestpalvesse.

Laulatustalitus

EELKs laulatatakse koguduse täisõiguslikke liikmeid, seega peavad tulevased abikaasad olema eelnevalt ristitud ja konfirmeeritud ehk leeris käinud. Erinevatesse kristlikesse kirikutesse ehk konfessioonidesse kuuluvate inimeste laulatamisel eeldatakse, et nad on oma koguduse täisõiguslikud liikmed.

Laulautustalituse alguses on sõnaosa palve, piiblilugemise ja kõnega. Siis küsib õpetaja nii peigmehelt kui ka pruudilt, kas nad tahavad võtta oma väljavalitut kristlikuks abikaasaks ning tõotavad teda armastada ja austada nii headel kui ka halbadel päevadel kuni elu lõpuni. Jah– vastuse järel pühitsetakse sõrmused ja pannakse abikaasadele sõrme. Nagu ring on lõputu, sümboliseerib sõrmus armastuse ja lepingu kestvust. Abikaasad võivad ütelda sõrmuste vahetamisega ühenduses abielutõotuse. Seejärel ütleb õpetaja laulatussõnad ja õnnistab abielupaari. Talitus lõpeb lõpupalve, meie Isa palve ja õnnistamisega. Lilled ja õnnitlused antakse pärast laulautust kirikus või kiriku ees. Muusikal ja koguduse ühislauludel on laulatustalituse juures oluline roll.

Ettevalmistused laulatuseks

Enne laulatuse- ja pulmaplaanide tegemist on soovitav varakult võtta ühendust koguduse õpetajaga, et leppida kokku laulatuseks sobiv aeg, laulatuse käik, muusikalised osad ning muud laulatuse ettevalmistamist puudutavad üksikasjad. Kindlasti soovib vaimulik veenduda laulatuseks vajalike tingimuste täitmises ning vestelda pruutpaariga kristliku abielu tähendusest.

Abielu registreerimine

Laulatatakse ainult registreeritud abielu. Abielu võib olla registreeritud juba varem perekonnaseisuasutuses või toimub abielu registreerimine samal talitusel koos laulatamisega. Abielu registreerimise ettevalmistamiseks on vaja täita koguduse õpetaja juuresolekul abiellumise avaldus. Avalduse korrektseks täitmiseks tuleb esitada õpetaja poolt nimetatud vajalikud dokumendid (isikutunnistused, sünnitunnistused jne). Välisriigi kodanikuga abiellumiseks tuleb hankida vajalikud dokumendid vastava riigi ametiasutustest. Kõik see võtab aega, mistõttu on soovitav leppida abiellumise aeg ja korraldada esimene kohtumine koguduse õpetajaga pool aastat enne planeeritud abiellumise päeva. Ametlikku abiellumise avaldust ei saa õpetaja siiski vastu võtta varem kui kolm kuud ja hiljem kui üks kuu enne soovitus abiellumise päeva, kuid vajalikud ettevalmistused ja üksikasjad saab kokku leppida ka enne seda. Abielu registreerimisega kaasneb riigilõivu tasumine Rahandusministeeriumile. See peab olema tasutud enne või hiljemalt abiellumise avalduse esitamise päeval. Tasumise kohta tuleb esitada vastava makskorralduse koopia.

Riigilõiv on 30 eur ja seda saab maksta:

Swedpanga arvelduskontole nr EE932200 221 023 778 606
SEB panga arvelduskontole nr EE8910  102 200 347 960 11
Viitenumber10 290 008 2825
SelgitusAbielu riigilõiv
SaajaRahandusministeerium

Täpsem info

Täpsemat infot kirikliku laulatuse kohta saab küsida koguduse õpetajalt telefonil +372 51 48 199, e-post: anti.toplaan@eelk.ee või tööpäeviti 10.00- 17.00 lauatelefonil 45 36 560, e-post: kuressaare@eelk.ee

Laulatus:

  • Kui laulatatavad on Kuressaare koguduse liikmed 150.-
  • Kui üks või mõlemad osapooled ei ole Kuressaare koguduse liikmed 200.-