EELK Kuressaare kogudus

Kodu õnnistamine


Uude kohta elama asudes või peale suuremaid ümberehitustöid sobib kutsuda kirikuõpetaja oma kodu õnnistama. Tegemist on tänu- ja õnnistuspalvusega, millega väljendatakse oma veendumust, et kõik hea and tuleb Jumalalt ja parim elu on koos Temaga.

Sageli soovitakse kodu õnnistamise talitust ka anomaalsete nähtuste puhul. Taolisel juhul tuleb rõhutada, et tegemist ei ole maagilise toiminguga, mis nö kurjad vaimud või muud seletamatud ja halvad asjad kohe minema ajab. Esmalt tuleb korda ajada iseenda jumalasuhe: minna ristimisele ja leeriõnnistamisele, hakata lugema pühakirja ja palvetama ning elama kristliku õpetuse kohaselt.

Kodu õnnistamiseks tuleks ühendust võtta oma kodukoha kogudusega ja leppida kokku vaimulikule sobilik aeg. Kohal võiksid olla vähemalt kõik need, kes selles paigas elavad. Võimalusel võiks kutsuda ka lähedasi ja naabreid.

Täpsem info

Täpsemat infot talituse kohta saab küsida koguduse õpetajalt telefonil +372 51 48 199, e-post: anti.toplaan@eelk.ee või tööpäeviti 10.00- 17.00 lauatelefonil 45 36 560, e-post: kuressaare@eelk.ee

  • Kodu õnnistamine: Soovituslik annetus 100.-