EELK Kuressaare kogudus

Koguduse liikmeks

Koguduse ja kiriku liikmeks saamise aluseks on ristimine ja leeriõnnistamine. Täieõigusliku liikmena püsimise aluseks on jumalateenistusel ja armulaual osalemine ning nimelise annetuse tegemine vähemalt kord aastas

  1. Armulaual võid osaleda igal jumalateenistusel nii Eestis kui välisriikides. Eestis on võimalik lisaks luterlikule kirikule teistest kirikutest armulaual käia ka Metodisti kirikus. Muude kirikutega Luterlikul kirikul veel vastastikku armulauaosadust ei ole. Vähemalt kord aastas peaksid oma armulaual käimise üles märkima koguduse sekretäri või kirikus oleva koguduse töötegija juures.

   Kui sul ei ole võimalik pikemat aega tulla armulauale oma kodukirikus, tee seda kindlasti oma elu või töökohale lähemas luterlikus kirikus. Ka seal peaks enda armulaual osalemise aeg-ajalt üles märkima, et neil oleks võimalik sinu kodukogudusele saata vastav teade sinu aktiivsest osalemisest koguduse elus.

  2. Nimeline annetus on sinu isiklik panus koguduse elu toetamiseks. Koguduse peamiseks sissetuleku allikaks on tema liikmete annetused mille kaudu teostab kogudus kristliku pärandi kestmist ja arendamist. Nimelise annetuse suurus on vabatahtlik aga mitte väiksem kui 1 % sinu sissetulekutest.

   Nimelist annetust on võimalik tasuda koguduse kantseleis, kirikus või pangaülekandega.Kõige mugavam on seda teha kord kuus püsimaksena läbi aasta, sõlmides pangaga vastav leping. (Makstes iga kuu näiteks 5 või 10 eurot on sinu panus kogudus elu toetamiseks oluliselt suurem kui sa teeksid seda kord aastas.)

   Pangaülekande puhul tuleks märkida OMA NIMI, selgituseks ANNETUS ja valitud SUMMA.Nimelist annetust on võimalik deklareerida tuludeklaratsioonis. Märgi ülekandele OMA NIMI, ISIKUKOOD, selgituseks ANNETUS ja valitud SUMMA.Koguduse raamatupidamine edastab isikukoodiga varustatud annetused maksuametile maksusoodustuse saamiseks.

NB! Liikmeannetust saad tasuda EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus  EE 782 200 00 112 009 0672 Swedbank

Lugupidamisega
Anti Toplaan
Koguduse õpetaja