29. juunist kuni 1. augustini toimub Kauressare Laurentise kirikus täiskasvanute suveleerikursus.

                                     Leeriõnnistamine Tallinna Toomkirikus.

Ajal mil enamik õpilasi veedab suvepuhkust, korraldab EELK Kuressaare Laurentise kogudus suveleerikursuse, mille lõpetamise järgselt saavad osalejad ristitud ja õnnistatud koguduse liikmeks.

Kevadel avalikustanud uuringus “Usust, elust ja usuelust” selgus, et suur osa juhuvalimil põhineva küsitluse osalejad sooviks meie haridusasutustes näha laiapõhjalist usundiõpetust, kus jagatakse teadmisi maailma erinevate religioonide ja usundite kohta. Peapiiskop Urmas Viilma on sotsiaalmeedias avaldanud arvamust, et teadmistepõhine haridus, millest räägivad nii president kui haridusminister on Eestis selektiivne - religioonialaseid teadmisi Eesti noored ei vaja, sest enamuses koolidest vastav aine ka 30 aastat pärast iseseisvuse taastamist endiselt puudub. Tähelepanuväärne on, et kõige enam on kohustusliku usundiõpetuse toetajaid kõrgharidusega vastajate seas, lausa 64%.

Hetkel annavad vastavat haridust peamiselt Eestis tegutsevad kristlikud erakoolid ja konfessionaalset usuõpetust korraldavad erinevate kursuste ja seminaride kaudu meie kogudused.

Eesti elanikkonna hulgas kõige suurema ehk luterliku kiriku liikmeks võetakse vastu läbi leeri õnnistamise, millele eelneb leeriõpetus. Kuressaare koguduse juures toimub aastas kolm erinevat kursust, millest suveleerikursus on kõige intensiivsem, kus leeritunnid toimuvad kuu aja jooksul kaks korda nädalas.

Esimesel korral ootame huvilisi koguduse majja (Kauba tn 5 hoovimajas) teisipäeval 29. juunil kell 19.15 ja sealt edasi igal neljapäeval ja teisipäeval samal kellaajal. Kursusel õpivad osalejad tundma piiblit, mõistma usutunniste tausta ja tähendust, palve olulisust, jumalateenistuse ülesehitust, 10 käsku, ristimise, pihi ja armulaua tähendust, ning osalema kursuse lõpus leerivestlusel. Osalejate ristimis- ja leeripüha toimub pühapäeval 1. augustil kell 11.00 Laurentiuse kirikus.

Leeriaja kohustusliku lugemisvara saab laenutada, kas esimeses leeritunnis või koguduse kantseleist Kauba 5. Kantselei on avatud E-N 10.00-17.00; telefon 45 36 560. Õpetaja Anti Toplaan 51 48 199, abiõpetaja Tiina Ool 53 42 70 96. Need kes soovivad kursuse osades tundides osaleda  virtuaalselt, palun sellest soovist teatada e-posti aadressile anti.toplaan@eelk.ee

Leerikursuse kava:

29.06.         Piibel, ülevaade Vanast Testamendist 

01.07.         Uus Testament, Jeesuse elu ja õpetus 

06.07.         Usutunnistus, Kolmainsus 

08.07.         Palve 

11.07.         Jumalateenistus (leeritund kirikus enne jumalateenistust, kell 10.00) 

13.07.         I osa kümnest käsust “Inimese suhe Jumalaga” 

15.07.         II osa kümnest käsust “Inimese suhe maailmaga” 

20.07.         II osa kümnest käsust “Inimese suhe maailmaga” 

22.07.         Ristimine 

27.07.         Piht ja armulaud 

28.-30.07.   Leerivestlused

31.07.         kiriku koristamine ja kaunistamine

01.08.         leeripüha 

Leeritunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti kogudusemajas, algusega 19.15. Leerikooli jooksul on vajalik osa võtta vähemalt 2 jumalateenistusest. 

Leeriaja kohustusliku lugemismaterjali hulka kuulub Martin Lutheri Väike Katekismus ja leeriõpik (kas T. Paul “Maise matka poolel teel” või noorematele sobiv M. Holsting, J. Aus „Kus sa oled?“) Täiendava materjalina võib lugeda ka Ankkuri sarja leeriõpikuid 1, 2, 3, 4. Neid ja teisi raamatuid saab laenutada koguduse kantseleist Kauba 5. Kantselei on avatud E-N 10.00-17.00; telefon 45 36 560. Õpetaja Anti Toplaan 51 48 199, abiõpetaja Tiina Ool 53 42 70 96

 Leerikooli lõpuks peab leeritulija tundma vähemalt 10 käsku, usutunnistust, Meie Isa palvet ja sakramentide (ristimine ja armulaud) tähendust. 

Leerikursuse tasu on 40.-, varem ristitutele 35.-. Seda võib tasuda koguduse kantseleis või ülekandega koguduse arvelduskontole EE 782 200 00 112 009 0672 Swedbank (selgituseks märkida leeriannetus, saaja nimi: EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus). 

Õnnistatud leeriaega!