Sügisleerikursus täiskasvanutele toimub 6. oktoobrist kuni 19. detsembrini igal kolmapäeval koguduse majas (Kauba tn 5) kell 17.30-19.00


Leerikava:

06.10.         Sissejuhatav leeritund  A

13.10.         Piibel, ülevaade Vanast Testamendist A

20.10.         Uus Testament, Jeesuse elu ja õpetus T

27.10.         Usutunnistus, Kolmainsus T

31.10.         Jumalateenistuse kord (leeritund toimub kirikus kell 10.00) A

03.11.         I osa kümnest käsust “Inimese suhe Jumalaga” (käsud 1.-3.) T

10.11.         II osa kümnest käsust “Inimese suhe maailmaga” (käsud 4.-6.) A

17.11.         II osa kümnest käsust “Inimese suhe maailmaga” (käsud 7.-10.) T

24.11.         Palve A

01.12.         Ristimine T

08.12.         Piht ja armulaud A

15.12.         Kiriklikud talitused, koguduse töövaldkonnad T

19.12.         leeripüha

Leeritunnid toimuvad kolmapäeviti kogudusemajas, algusega 17.30. Leerikooli jooksul on vajalik osa võtta vähemalt 3 jumalateenistusest.

Leeriaja kohustusliku lugemismaterjali hulka kuulub Martin Lutheri Väike Katekismus ja leeriõpik (kas T. Paul “Maise matka poolel teel” või noorematele sobiv M. Holsting, J. Aus „Kus sa oled?“) Täiendava materjalina võib lugeda ka Ankkuri sarja leeriõpikuid 1, 2, 3, 4. Neid ja teisi raamatuid saab laenutada koguduse kantseleist Kauba 5. Kantselei on avatud E-N 10.00-17.00; R 10.00-15.00; telefon 45 36 560. Õpetaja Anti Toplaan 51 48 199, abiõpetaja Tiina Ool 53 42 70 96

Leerikooli lõpuks peab leeritulija tundma vähemalt 10 käsku, usutunnistust, Meie Isa palvet ja sakramentide (ristimine ja armulaud) tähendust.

Leerikursuse tasu on 35.-, varem ristitutele 30.-. Seda võib tasuda koguduse kantseleis või pangaülekandega koguduse arvelduskontole: EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus  

EE 782200 00112 0090672 Swedbank (selgituseks märkida annetus leeritööle) 

Õnnistatud leeriaega!