Eesti taasiseseivumise päeva järgselt kogunesid Haapsalus Eesti erenevate kirikupiirkondade saadikud arutlemaks ühiselt misjonikonverentsile teemal KOGUDUS,OSADUS, OSADUSLIK KOGUKOND.

Konverentsil osalenud saarlased koos piiskop Tiit Salumäega.
Ettevõtmine toimus osana Läänemaa Missio Läänemaa nädalast teemaga "Rõõm vabadusest", millega tähistati esimese sarnase sündmuse toimumist 30 aasta eest. Toimunud konverentsi eesmärgiks on koguduse elu uuenemine.
Laupäeva lõunaks oli Haapsalu tellingutes torniga Jaani kiriku hoov muutunud üle maa kohale tulnute autode jaoks suureks parklas ja kiriku ees lookles sissepääsemiseks mõõdukas järjekord. Külaliste tähelepanu köitsid mitmed kiriku ümber koguduse ja inimestega seotult talletatud lood.
Kokkutulnud tervitas Lääne praost Kaido Soom, peapiiskop Urmas Viilma ja vastselt Luterliku Maailmaliidu peasekretäriks valitud õp. Anne Burghardt.
Konverentsi ettekannete osas rääkis Liina Kilemit kristliku kuulutuse väljakutsetest oma religioonisotsioloogiliste uuringute valguses. Ta tõi muuhulgas välja kolm peamist kogudustega liitumise põhjust milleks on soov oma kogemusi ja maailmas toimuvat usu abil mõtestada, kogeda osadust ja teiste inimeste häid eeskujusid ning otsida leida vastust küsimusele- miks minuga on midagi juhtunud ja kuidas edasi?
UI õppejõud Randar Tasmuth rääkis sisukalt teemal karjane, jünger ja eestvedaja. Sellest ettekandest võiks muuhulgas välja tõsta mõtet, et karjane ei ole karja omanik vaid selle hoidja ja juhtija. Karjase aga ka jüngri puhul tähendab see pidavat õppimist. Enese salgamine tähendab samaaegselt nii alandlikkust Jumala ees kui tema lapsele kohast väärikust. Karjasel peab olema eesmärk, ta ise saab olla eeskuju, eesmineja ja eestvedaja.
Ingmar Kurg rääkis oma ettekandes misjonist kui kohtumisest ja ühisest teekonnast. Küsides kus viibivad hetkel 160 000 inimest, kes peavad Eestis end luterlasteks aga kirikus ei käi tuletas ta meede piiskop Einar Soone mõtet: Me suutsime inimesed sakramentaliseerida aga nüüd tuleb neid evangeliseerida. Ettekanne keskendus küsimusele miks ja kuidas tuua koguduse osadusse tagasi need, kes on jäänud koguduse osadusest välja. Vastates osalist enda seatud küsimusele arvas ettekanda, et inimesed tulevad sinna kus naid leiavad osadust Jumala ja inimestega. Ettekanne lõppes üleskutsega: Tehke meile ruumi!
Robert Bunder jagas kohaletulnutele kuidas EELK koguduste vaimulikud mõtestavad misjonitööd oma kogudustes sõnaliste koguduste aasta ülevaadetes. Ta pidas oluliseks misjoniteema uurimise edendamist Tartu Ülikoolis, milleks loodab anda oma panust. Tema sõnul esineb misjon peamiselt kahel suunal- horisontaalse ja vertikaalsena. esimene neist keskendub evangeeliumi vahendamisele ja tõlkimisele kaasaja inimestele ning teine inimeste praktiline toetamine hoolekande ja muu armastuse käsust lähtuva täitmine igapäevases elus.
Katrin-Helena Melder ja Annely Neam tutvustasid uut valmivat misjonistrateegiat ja peatselt avanevat sellesisulist veebikeskkonda, kuhu on koondatud kogu seni peetud arutelud ja ühised seisukohad.
Konverentsil toimunud töötubades jagati omavahel kohemusi kuuel erineval teemal millest tegid kokkuvõtted Küllike Valk, Liisa Rossi, Regina Hansen, Vallo Ehasalu, Siimon Haamer ja Triin Salmu. Konverentsi lõpus tutvustasid ajakohaseid väljaandeid Leevi Reinaru, Piret Riim ja Mart Rannut. Tänusõnad ütles misjoniassessor Katrin-Helena Melder. Lõppsõna ja palve pidas Piiskop Tiit Salumäe, kes meenutas, et kui 30 aastat tagasi Haapsalus peetud misjonikonverentsil käidi välja idee misjonikeskuse loomiseks, siis täna on võimalik juba näha selle töö vilju.
Saaremaa saadikuid tänavad korraldajaid, kellega koos jäädvustati end veel enne teleminekut ühispildile.
Kokkuvõtvalt võib nõustuda korraldajate eesmärgiga: Vajame kirikuelu ärgitamist ja uuenemist, et praeguses ühiskonnaelus mitte nišši vajuda. Oma kogemustesträäkimine ja ühine arutelu aitavad paremini näha visiooni ja sõnastada prioriteete.