Nooruse kooli 7. klassi lapsed olid koos juhendajatega Pärandivaderite projekti raames 4. novembril abiks Kuressaare Laurentiuse kirku ümbruse koristamisel.
Nooruse kooli 7. klassi lapsed Kuressaare kiriku juures 4. novembri hommikul

Pärandivaderite algatus koondab kooliõpilasi õuesõppepäeva raames sügistöödel abiks muinsuskaitsealuste objektide ümbruse korrastamisel nii kalmistute, kiriku kui Saaremaal Kuressaare linnuse pargis. Kuressaare Laurentiuse kiriku juures tutvusid lapsed abiõpetaja Tiina Oolu abiga kiriku ajaloo ja vaatamisväärsustega. 

Kuressaare Nooruse kooli õuesõppepäev läks võrratult korda! Suured tänud abi eest! Õpetajate ja õpilaste tagasiside on väga positiivne, kõik tulid väga rõõmsalt talgutelt tagasi. 

Kool andis teada, et ka järgmisel aastal oleks nad huvitatud pärandivaderite õuesõppepäeva pidamisest.

Seega loodame, et aasta pärast saame meeldivat koostööd jätkata.