Inimesed on läbi aegade soovinud teada mida toob tulevik? Sellel eesmärgil on kasutatud erinevate ennustajate abi. Meiegi kaasaeg ei eristu selles suhtes varasemast. Ka Jeesuse jüngrid soovisid teada, millal nende õpetaja maapeale tagasi tuleb ja millal leiavad aset viimased sündmused. Jeesus räägib oma vastuses märkidest, mis ennustavad nii Jeruusalemma templi hävitamist kui ka tema enda teist tulemist. Ta ei vasta otseselt sellele mis jüngreid ilmselt enim huvitas. Ta ei ütle, millal konkreetselt kõik see sünnib. Ka Jeruusalemma hävingu osas andis ta teada vaid niipalju, et see toimub tema kaasaegse põlvkonna eluaja vältel.

Vaade Vabaduse platsile läbi Jaani kiriku kellaava.  Foto: Toomas Mäeväli

Maailmalõpu kuulutajaid on jätkunud kõikideks aegadeks ja põlvkondadeks, kus erandiks ei ole ka meie rahvastikurände aegne põlvkond. Tajutavalt pöördeliste aegade lähenedes selliste ennustuste arv ilmselt kasvab. Jeesuse tulemise ennustamine on põhjustanud palju segadust. Uskudes sellega seotud maailmalõpu ennustusi, on mõned inimesed müünud koguni oma vara ja sattunud suurtesse raskustesse.

Jeesus annab mõista, et tema tagasitulemise aeg on kaetud saladusega. Selline vastus võis jüngrites tekitada pettumust. Tegelikult toimib Jumal targalt kui ta ei anna meile selliseid asju teada. Seda näitavad ka need korrad, mil inimesi on kindlate kuupäevade ennustamisega petetud. Võib juhtuda, et inimesed unustavad oma igapäevased kohustused, hakates tegema rumalusi, soovides enda arvates selleks päevaks õigel viisil valmis olla. Jeesuse tulekuks ei ole aga kunagi võimalik valmistuda sellisel viisil.

Pigem on nii, et kui inimene on selleks valmis, pole oluline millal see päev saabub, kuna inimene on juba valmis. Vahetult enne eksamit õppima hakates ei ole just väga kindel tunne eksamit sooritada. Kui õpilane on omandanud teadmisi regulaarselt, ei ole oluline millal tema teadmisi eksamil.

Jumal, aja ja maailma Issand, manitse meie südant ja mõtteid, et me mõtleksime oma lahkumisele ja Sinu taastulemisele ning korraldaksime oma elu valvates ja paludes ning jääksime alati Sinu juurde.
Seda palume Kristuse, meie Issanda läbi.