Lauritsapäeval 10. augustil tähistab Kuressaare kogudus oma kiriku nimipühakupäeva jumalateenistusega kell 18.00

Marje Berlokko maal aastast 2001 asub Kuressare koguduse majas.

Lauritsapäeva armulauaga jumalateenistusel teenivad kaasa EELK vaimulike konverentsi juhatuse liikmed Tartu Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp ja EELK vikaarõpetaja Kristel Engman. Jutlustab koguduse varasemast tuntud TÜ usuteaduskonna õppejõud ja Tartu praostkonna vikaarõpetaja Kaido Soom. Liturg on koguduse õpetaja Anti Toplaan. Jumalateenistus on otse- ja järelvaadatav koguduse FB lehel.

Püha Laurentius sündis Hispaanias. Sünnilinnaks nimetatakse tavaliselt Valencia, mõnikord ka Huesca. Ta kohtus tulevase paavsti Sixtus II-ga Caesaraugustas, tänapäeva Saragossas. Lõpuks rändasid mõlemad Rooma. 257 valiti Sixtus paavstiks. Ehkki Laurentius oli alles noor, nimetas Sixtus ta esimeseks seitsmest diakonist ja sellepärast nimetatakse teda Rooma arhidiakoniks. Arhidiakon oli kiriku varahoidja ja vastutas ühtlasi almuste jagamise eest vaestele.

Laurentius suri kristlaste tagakiusamise perioodil Roomas tulesurma. 258. aasta augusti alguses käskis keiser Valerianus kõik kristlikud piiskopid, preestrid ja diakonid viivitamatult hukata. Sixtus II vahistati 6. augustil ja hukati samal päeval. Laurentiusel kästi kogu kiriku vara keisrile üle anda. Seepeale palus Laurentius ja sai 3 päeva varade kogumiseks. Selle asemel jagas ta kogu kiriku vara laiali ning esitas selle asemel hulga vaeseid, vigaseid, pimedaid ja muid kannatajaid, väites need olevat kiriku tõelise varanduse. Ta hukati diakonitest viimasena: põletati raudrestil. Tema tunnused on praerest, rahavaagen ja tuleleek

Laurentiusest on Kuressaare kirikus inspirerritud Urmo Rausi poolt aastatel 2000-2001 loodud kuldsed vitraazaknad, Laurentiust kui vaeste ajtajat kujutab puuskuplpuur ja kiriku uued vaipkatted.