Jeesus teeb vahet Jumala käsu ja inimeste pärimuste vahel. Jumala käsk on midagi mis ei kaota oma aktuaalsust vaatamata muutuvale ajale.


Meile on kodanikuvabaduse kõrval oluline ka ristiinimese vabadus, kuid mõtestame seda valesti kui mõistame seda vabadusena Jumala käskudest, kuna need tunduvad vanamoelistena ja ei sobi hästi enam meie elukorraldusega. 

Traditsioon on väärtuslik, aga mitte selline mis hoiab jäigalt kinni olnud arvestamata käesolevad, vaid alusena, millele saab ehitada ka uut. Meie patune loomus on meelsasti valmis end petma, seades endale ette vaimuliku inimese maski uskudes, et tal on Jumalaga kõik asjad korras.

Kirikuajaloos on juhtunud, et inimesed on rakendanud usulisi reegleid mis hiljem on hakanud töötama Jumala esialgse mõtte vastu. On ju tänapäeval tavaks rõhutada Jumala armastust ja andestust, jättes selle arvel kõrvale Jumala tõe ja pühaduse. Kuna tõde enam ei tunta, siis tehakse järeldus, et igaüks peab leidma oma tõe ise ja oleme sellele ustav. Selle tulemusena on isegi paljudel kristlastel raske mõista miks on Jeesus nende ainus lootus ja pääste. Ei märgata, et Jumala õiguse asemele on tulnud inimeste õigused.

Ristiusus on põhimõtted, mida leiame piiblist ja on sellisena meile Jumala enda juhisteks. Sellisteks põhimõteteks on näiteks ühiskonna aluseks olev abielu ja peremudel ja selles olev mehe ja naise võrdsus. Nii ühiskonnas kui kirikus kõikide inimeste võrdsus, mis muudab tõrjutuse ja eraldamise Jumala tahte rikkumiseks. Alati on päevakorral tõrjutute ja taga kiusatute, hädas ja ahastuses olijate aitamine. Need nähtused võivad olla kaasaegsed, aga nende olukordade käsitlemise alused on vanad mida leiame juba piibli esimestelt lehekülgedelt. Nende piibli ja kristliku usus alati aktuaalsete tõdede rakendamisel igapäevaellu peab tähele panema oma aega ja ümbrust. Mitte muganduses käesoleva ajaga, vaid et me ise uueneksime oma meele uuendamise teel uurides mis on Jumala hea ja meelepärane tahtmine. (Rm 12:2)

Halastaja Jumal, sinu Poeg Jeesus Kristus näitas meile elu teed mida juhib armastus. Õpeta meile tema eeskujul kuulekust sõnale. Vabasta meid tegutsema armastuse meeles, tõrjudes kõike, mis meid seob sinu tahte vastaste hoiakute ja valikutega. Kuule meid oma Poja Jeesuse Kristuse meie Issanda pärast.