EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus tänab kõiki oma liikmeid ja toetajaid, kes on viimase kahe aasta jooksul, vaatamata koroonapandeemia tõttu jumalateenistuslikule  elule kehtestatud piirangutele kogudust rahaliselt toetanud, tänu millele on saanud jätkuda koguduse igapäevane töö.

Kuressaare kiriku sisevaade enne viimast remonti.

Iga EELK kogudus on küll iseseisev kuid suuremad kogudused toetavad solidaarselt läbi kiriklike maksude väiksemaid kogudusi ja vaimulikke. Suuremad lepingud, nagu elektrienergia tarbimise lepingu on sõlminud kirikuvalitsuse nimel kõik kogudused ühiselt. Kolmekuningapäevaks said Eesti Energia börsipaketi kasutajad, kelle hulka kuulub ka EELK ja Kuressaare kogudus, üllatusena kordades suurema arve kui eelmisel, rääkimata möödunud aasta sama ajaga võrredes. Kui Kuressaare koguduse elektritarbimise arve oli aasta tagasi detsembris umbes 1000 euri siis novembris oli see kerkinud 2500 eurole kuid detsembrikuu arve on esitatud 5600 eurole.

Kogudusel on kasutada suur kirik ja suur koguduse maja mis koosneb vanast ja uuest hoonest. Kui kirik ja renoveeritud koguduse maja on kaugküttel, siis vana pastoraadi hoones kasutatakse veel elektrikütte lahendusi. Sedavõrd suur arve vajab esmalt analüüsi aga ka ajutise meetmena koguduse toetajaliikmete abi. Seetõttu kutsun koguduse liikmeid tegema alanud aasta liikmeannetused võimalusel juba aasta alguses mil koguduse kulud on aasta kõige suuremad. Oodatud on ka eriannetused koguduse toetuseks. erakordse ja ootamatu kulu katmiseks.

Annetused on oodatud EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse Swedbanga kontole

EE 78220000 112 009 0672

Koguduse juhatus ja nõukogu seisab alanud aastal keeruliste valikute ees, kuidas kogudust muutund oludes paremini majandada. Üheks võimaluseks, mis eeldab suuremat investeeringut, on koguduse vanasse majja linna kaugkütte rajamine ja uue soojussõlme ehitamine. Need otsused tuleb langetada veel enne selle kütteperioodi lõppu.

Alanud aastale tarkust ja õnnistust paludes

Anti Toplaan

Koguduse õpetaja