Lõikustänupühal on põhjust olla tänulik nii ajalike kui ajatute andide eest! See päev on olnud pidulik paljudes kogudustes, kus kirikutesse toodi nii aia kui põlluande, kuid kaetud oli ka kirikukohvilauad.
Vasakult paremale: Anti Toplaan, Liane Trei, Marius Nuut, Tõnu Veldre, Aarne Mustis, Ergo Oolup ja Tiina Ool.

Kuressaare koguduses tänati teenistuse järgselt peapiiskopi tänukirjaga oma andidega vabatahtlikuna koguduse töös osalenud Ergo Oolupit, Marius Nuuti, Liane Treid ja Tõnu Veldret. Kiriku teeneteristi tunnustusmärk omistati koguduse juhatuse kauaaegsele liikmele Aarne Mustisele. Kiriku kohvilaua eest hoolitses sellel aastal leivatootja Karja Pagar.
Teeneteristi tunnustusmärgi pälvis oma sünnipäeval koguduse raamatupidaja ja praostkonna sekretär Urve Liiva.
Päeva külalisena jutlustas ja teenis jumalateenistusel kaasa teoloog Ingmar Kurg, kes viibis Saaremaal koos abikaasaga. Suur tänu kõigile tublidele kaastöölistele ja külalistele!