Alati ei ole oluline kui palju inimesi mingit ülesannet täidab, vaid see millise kvaliteediga või pühendumisega oma tööd tehakse. Kogudustesse kuuluvaid kristlasi on meie maal ligikaudu kolmandik nii riigi kui kohaliku paikkonna elanikkonnast, aga selle juures on oluline, milline on nende pühendumus ja valmisolek oma kutsumust teostada. Kristlastena teame, et me ei pea lootma üksnes oma võimalustele vaid Jumal varustab meid vajalike armuandidega. Vanast testamendist teame, et Giideoinile ei lubanud Jumal võitu vastasest suurema väega, vaid väikese hulgaga suurema vaenlase vastu.


Issanda viinamäel on töötegijaid vähe, aga lõikus on valmis. Kuidas võita seda maailma kui see ülesanne tundub ilmvõimatu? Käesoleval nädalal mil kulmineerivad kohalike volikogude valimises seisab kõigi kandidaatide ees küsimus, kuidas selgitada või kuulutada seda, milles sina ise oled veendunud ka teistele inimeste nii, et nad sellest aru saavad ja sinuga nõustuvad? Selle aasta kevadel toimunud koguduste juhtorganige valimised ei pälvinud kaugeltki niipalju avalikku tähelepanu. Ometi peaksid just koguduse liikmed teadma, kui palju olulisem on ajalike ametite kõrval kutsuda inimesi Jumala riiki ja selle heaks panustada nii oma aega kui vahendeid. On neid, kes ühe või teise sõnumi ehk kutse vastu võtavad ja neid kes on selle vastu. Veelgi enam on neid, kes jäävad ükskõikseks või loodavad üksnes sellele mida arvavad endal juba olemas olevat.

Kutse on kõigile sama, aga alati ka personaalne ja teisalt ka tingimuslik. Kutsujad ei saa ise selle algselt sõnumit muuta endale meelepärasemaks või vastuvõetavamaks. Kutse saaja peab otsustama kas võtta see vastu või mitte.

Armas taevane Isa! Kingi meile julgust kuulutada sinu lihaks saanud Sõna Jeesust Kristust kõigile inimestele, keda sina meie teele saadad. Luba et me ei räägiks seda mis on meie, vaid seda mis on sinu tahtmine ja anna meile endile alandlikku meelt sellele alistuda