Paljud inimesed arvavad, et nende vajadused on seotud nähtavate lahendustega. See eeldus on olnud ka kõikidel aegadel võimule pürgijate kiusatuseks. Vaikimisi eeldatakse et inimesed on valmis toetama neid, kes rahuldavad nende esmavajadused, et ise ei peaks elus toimetulemiseks palju vaeva nägema. Seda ei saa inimestele ka ette heita, kuna Jeesuse endagi puhul, tunti ta ära ja joosti läbi kogu maakoht ning hakati põdejaid kandma vooditel sinna, kus Teda kuuldi olevat. Imed ja tunnustähed ei olnud kindlasti Jeesuse kuulutuse eesmärgiks, küll aga on võimalik sellega pälvida paljude inimeste tähelepanu.

Kuressaare kirik enne lõikustänupüha teenistust. Foto: Liane Trei

Küllap on siin igal poliitilises elus osalejal õppida seda, et kui Jeesus oleks kõigi rahva soovidega nõustunud, ei oleks ta oma inimeseks sündimise eesmärki täitnud. Ta ei olnud siia maailma läkitatud rahuldama inimeste materiaalseid vajadusi, vaid sügaval nende hinges peituvat, vajadust andestuse järele, milleta pole võimalik pärida igavest elu.

Kui Jeesus annab rahvale süüa leiba ei soovinud inimesed tema teo kaudu avastada, kes ta tegelikult oli, milline oli tema töö olemus siin maa peal, vaid nad otsisid teda, kuna nad sõid leiba ja said kõhud täis. Nii ei olnud Jeesuse otsimine enamat maiste vajaduste rahuldamisest, jõudmata usu esimese astmeni, millest annab märku rahulolematus oma vaimuliku olukorraga.

Jeesuse sõnade kohaselt on teda läkitatud inimeste juurde, et nad võiksid Temasse uskuda Usk on seega Jeesuse vastuvõtmine elu andva roana ja taevast antud leivana. Seepärast tähendab tegu siin sama mida on Jeesus varem öelnud: „Ärge nõutage rooga, mis rikneb vaid rooga, mis püsib igaveseks eluks.“

Jeesus ise ongi Jumala leib kes on tulnud alla taevast ja annab maailmale elu. Nõnda nagu mannat kujutleti laskuvat taevast ja nagu Seadus on taevast pärit, nii on Jeesus tulnud taevast andma maailmale elu. Tema on elu andva Sõnana tulnud meid õpetama ja taevasse juhatama.

Taevane Isa, elu andja. Sina toitsid oma rahvast taevase leivaga, sina saatsid ainusündinud Poja maailma elu leivaks. Aita meid hüljata kõike seda, mis meid ei toida ja elama sinu kui igavese elu sõnast oma Poja Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi.