Kevadine leerikursus täiskasvanutele algab 09.03., noortele vanuses 15-19 on 2-osaline leerilaager, ühine leeripüha on 23.05.
Noortel vanuses 15-19 on võimalus leerikursus läbida leerilaagris, mis toimub 2 nädalavahetusel 23.-25.04. ja 21.-23.05. Täpsem info leerilaagri kohta tel 5342 7096 (Tiina Ool).

Täiskasvanute leerikursuse kava:

09.03 Sissejuhatav leeritund

16.03. Piibel, ülevaade Vanast Testamendist

23.03. Uus Testament, Jeesuse elu ja õpetus

28.03. Jumalateenistus, leeritund toimub kirikus algusega kell 9.45

30.03. Suure Nädala sündmused

06.04. Usutunnistus, Kolmainsus

13.04. Palve

20.04. I osa kümnest käsust “Inimese suhe Jumalaga”

27.04. II osa kümnest käsust ”Inimese suhe maailmaga”

04.05. III osa kümnest käsust ”Inimese suhe maailmaga”

11.05  Ristimine

18.05. Piht ja armulaud

23.05. leeripüha

Leeritunnid täiskasvanutele toimuvad teisipäeviti kogudusemajas, algusega 17.30. Leerikooli jooksul on vajalik osa võtta vähemalt 3 jumalateenistusest.

Leeriaja kohustusliku lugemismaterjali hulka kuulub Martin Lutheri Väike Katekismus ja leeriõpik (kas T. Paul “Maise matka poolel teel” või noorematele sobiv M. Holsting, J. Aus „Kus sa oled?“) Täiendava materjalina võib lugeda ka Ankkuri sarja leeriõpikuid 1, 2, 3, 4. Neid ja teisi raamatuid saab laenutada koguduse kantseleist Kauba 5. Kantselei on avatud E-N 10.00-17.00; telefon 45 36 560. Õpetaja Anti Toplaan 51 48 199, abiõpetaja Tiina Ool 53 42 70 96

Leerikooli lõpuks peab tundma vähemalt 10 käsku, usutunnistust, Meie Isa palvet ja sakramentide (ristimine ja armulaud) tähendust.

Leerikursuse tasu on 45.-, varem ristitutele 35.-. Seda võib tasuda koguduse kantseleis või pangaülekandega koguduse arvelduskontole Swedpangas nr. EE 782 200 00 112 009 0672 (selgituseks märkida leeriannetus, saaja nimi: EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus).

Õnnistatud leeriaega!