Erinevalt möödunud 7 aastast katab täna maad paks lumevaip, mille all saab loodus puhata rahus, et valmistuda uueks kevadeks.  Väga paljudes paikades ei ole konfliktides suudetud rahu saavutada, vaid need on külmutatud, mis on toonud erinevate osapoolte vahele jäised suhted. Meil on läinud paremini, kuid see ei tähenda seda nagu ei esineks meie piiridel ja südametes rahutust.


Meidki mõjutanud kreeka-rooma arusaam rahust, tähendab inimeste kooseksisteerimist ja heaolu ning olukorda mille läbi on loodud õiguslik suhe poliitiliste jõudude vahel. Rahu ei ole sel puhul mitte olukord enne rahutust, vaid olukorda mil rahutu aeg on juba läbi elatud. See on tähendanud tavaliselt nii kallihinnalisi ohvreid aga sellele vaatamata valmisolekut rahu sõlmimiseks.

Nii rahutus kui rahu võivad olla meie ümber, aga samal ajal ka meie sees. Kui vahekorrad inimeste või riikide vahel, aga ka inimese ja Jumala vahel on purunenud, tuleb alati püüelda nende taastamise poole. Selle saavutamise mõjukamateks vahenditeks ei ole alati jõud ja heidutus, vaid lepitus ja andestus.

Jeesus kutsub oma järgijaid olema rahutegijad. Kahjuks sulgevad paljud inimesed end sellele sõnumile, pidades olulisemaks enda või ideoloogilisi huvisid, kelle või mille teenistuses nad asuvad.

Üldine saab alati alguse isiklikust, nagu suur tulekahju süüdatud sädemest. Kahjuks on inimestele omane teha hea asemel halba, mille juur peitub inimese enda soovide ja ego tõstmises troonile Jumala asemel. Võim jääb kiiresti lihasmällu ja sellest ei soovita kergelt loobuda.

Jumala rahu peetakse inimeste autoriteedile allutatud maailmas millekski võõraks või isegi segavaks. Kui inimene teeb rahu Jumalaga, väljendub see tema soovides, eesmärkides ja tegudes ning temast saab rahutegija. Me ei ela kaugeltki täisulikus maailmas ja ühiskonnas, kuid meid on kutsutud pidama rahu Jumala ja inimeste vahel, pidades oma vaimusilma ees seda rahu, mis saab meile osaks Jumala uues maailmas ehk Jumala riigis. Aga Jumala rahu mis on ülem kui mõistmine hoidu meie meeli ja mõtted Kristuses Jeesuses.

Jumal, kõige valguse allikas,
Sina näed kui paljude inimeste südames on rahutust ja hirmu, aga ka neid kes sinu rahu osalistena on julgenud ja julgevad astuda vastu ka endast suuremale ohule.
Juhi oma Vaimuga ka meid, nii et me ära tunneme oma pääste,
mille Sa oled valmistanud Iisraelile ja kõigile rahvaile
Jeesuses Kristuses, meie Issandas. Me mälestame neid, kes on oma elu hinnaga aidanud tuua meie maale rahu. Igavene puhkus anna neile, Issand. Ja igavene valgus paistku neile. Nad puhaku rahus.