Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim? (1Kr 3:16)
Nende apostel Pauluse sõnadega algab heliteos, mille on lõppeval ja paljuski keerulisel aastal kirjutanud koorile, orelile ja solistile Kuressaare koguduse juhatuse esimees, muusik ja akordionist Rein Orn.
Segakoorid Sauer ja Helin Kuressaare kirikus. Foto: Irina Mägi

Teose "Eks teie tea", sõnad Helene Ranna - esmaettekanne toimus usupuhastuspühal 31. oktoober Tartu Pauluse kirikus. Saaremaa esmaettekanne leidis aset süütalastepäeval 28. detsembril Kuressaare koguduse segakoori Sauer ja segakoor Helin ühisel kontserdil Kuressaare kirikus.

Kahte koori ühendab ühine dirigent Anneli Tarkmeel, kes nimetas oma tänukõnes toimunut omamoodi imeks, kuna kõige viimase ajani ei saanud olla kindel sündmuse toimumises. See, et sellised imed jõulude ajal siiski sünnivad ja kuulajad selle tänuga vastu võtavad on põhjust tänada täna kirikukoori poolt esitatud jõululaulu sõnadega: "Rõõmusta, rõõmusta: Immanuel on sündinud sulle, Iisrael.
Täname ka kontsertmeister Katre Roolahte ja loomulikult solistina üles astunud Rein Orni.