EELK Vaimulike konverents valis 25. mail aasta vaimulikuks Valjala, Kaarma ja Muhu koguduste õpetaja Hannes Nelise.
Hannes on enda kohta öelnud: "Seda tööd ei saa teha raha eest, vaid seda tehakse siirast armastusest selle töö ja väärtuste vastu, mida kirik kuulutab.”

Hannes Nelis on sündinud Kuressaares 15.01.1965 ja töötanud vaimulikuna Saaremaal alates diakoniordinatsioonist 07.11.1991 ning preestriordinatsioonist alates 16.12.1992. Hannes on abielus ja ta on viie lapse isa. Tänaseks on ta teeninud vaimuliku ametis 29 aastat.
Endise liturgilise komisjoni liikmena peab Hannes oluliseks kiriku liturgilise pärandi rikkust ja selle kasutamist ning on oma töödes ja tegemistes mitme eriilmelise koguduse vaimuliku, abikaasa, isa ja vanaisana paljudele inimestele eeskujuks. Hannesele loomuomane põhjalikkus asjaajamises ja soojus inimestega suhtlemisel on toonud talle sõpru ja tunnustust ka väljaspool kirikuringkondi.
Kaitseliidu kaplanina on Hannes teeninud Kaitseliidu Saaremaa maleva koosseisus alates 2016. aastast.
Hannes on pikki aastaid teinud kiriku juures noortetööd ja löönud nii eelmisel kui käesoleval aastal kaasa kiriku noortepäevade „Jäpe“ ettevalmistuses. Hannes osaleb sageli erialastel koolitustel ja ning on nõu ja jõuga abiks praostkonna nõukogu töös.
11 aastat tagasi sündis Hannes ja Eve Nelise perre Karl Herman, kes jäi sünnitrauma tagajärjel ratastooli. Oma ja teiste sarnase murega perede toetuseks loodi 2009. aastal mittetulundusühing „Elu Jaoks“. Ühing on kogu oma tegevuse jooksul pakkunud erivajadustega lastele muusikateraapiat ja neid toetanud välisabi riiete hankimise ja müügi kaudu. Lasterikaste peredele ja haiglatelele on hangitud ka muid vajaminevaid tarvikuid.