Kolmainupühal 30. mail õnnistati Kuressaare Laurentiuse kirikus 4. aastaks ametisse uus koguduse nõukogu ja valiti uus juhatus.

Koguduse valitud nõukogu koos asendusliikmetega.    Foto: Irina Mägi

EELK Kuressaare koguduse täiskogu koosoleku (16.-23.05) tulemusena valiti koguduse nõukogu koosseisus Aarne Mustis, Kaalep Koppel, Ergo Oolup, Rein Orn, Urmas Sepp, Helle Kahm, Katre Roolaht, Marius Nuut, Ülle Tiit, Valve Heiberg, Tiiu Kallas, Ivo Uustulnd,  Arvo Suurhans, Ulvi Nõu ja Reena Reinväli.

Koguduse nõukogu asendusliikmeteks valiti: Külli Mölder, Aaro Nursi, Henry Ots, Janne Mets ja Norma Leppik. 

Koguduse nõukogu  uus koosseis pidas oma esimese koosoleku Kolmainupüha jumalateenistuse järgselt. Nõukogu valis koguduse juhatuse esimeheks uuesti Rein Orni ja aseesimeheks Helle kahmi. Juhatuse liikmeteks osutusid valituks Aarne Mustis, Urmas Sepp ja Valve Heiberg. 

Sinodisaadikuteks valiti Rein Orn ja Helle Kahm ning asemikeks Urmas Sepp ja Valve Heiberg. Revisjonikomisjoni liikmetes valiti Ergo Oolup, Ivo Uustulnd ja Reena Reinväli.

Koguduse nõukogu ja juhatuse ülesandeks on olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust.