Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1 Pt 1:3  Ülestõusmispühade järgse pühapäeva ladinakeelsed nimetused viitavad esmalt ülestõusmispühadel ristitutele, kes on vaimulikult nagu äsja sündinud lapsed. Teine tähendus Varases kirikus kandsid ristitud neile ristimisel selga antud valgeid rõivaid päevi enne kui riietusid uuesti oma tavalistesse riietesse. Väline muudatus pidi neile endile ja nendega kokkupuutuvatele inimestele meenutama, et nüüdsest nende ülesandeks igapäevases elus tunnistada oma ülestõusnud Päästjat ja Temas täitunud Jumala tõotusi.

Pühapäeva piiblilugemised räägivad sellest, et ülestõusnud Jeesus ilmus kahtlevatele jüngritele ja veenis neid oma ülestõusmises. Jüngreid täitis rõõm, kui nad kohtasid Jeesust elavana. Rõõm kohtumisest ülestõusnuga ei veennud apostel Toomast, kelle selline kogemus seni puudus. Alles siis, kui ülestõusnu ilmutas end teiste hulgas ka talle, käskides tal end puudutada, uskus temagi Kristuse ülestõusmist.

Ülestõusnud Inimese Poja ja Jumala Poja palge ees kuuleb Toomas talle suunatud sõnumit: „Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik!” (Jh 20:27) Seda öeldes, annab Issand talle ainukordse võimaluse kogeda ülestõusmise tegelikkust vastuvaidlematul moel.

Issandal on tee iga inimese juurde, vaatamata tema kahtlustele või piiratud liikumisvabadusele. Issand ise ilmutab end igale otsivale ja igatsevale südamele, tulles meie juurde pigem varem kui hilja. Kui tõstame palveks oma südamed ja käed, näeme teda nii nagu sellest tunnistab tema sõna. See kinnitab, manitseb ja julgustab meid eesoleva tarbeks, et me võiksime tänada tema pääste eest meie heaks ja kuulutada tema tegusid kõigile inimestele.


Kõigeväeline Jumal,
me oleme rõõmuga tähistanud meie Issanda ülestõusmise püha.

Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus, kellele sa andnud kogeda oma Poja surnuist äratamist.
Ava meie silmad nägema, kuidas Päästja tuleb ka keerulistes oludes meie juurde
sõnas ja sakramendis, kuulutades meile rahu.

Vabasta meid kahtlustest ja kinnita meie usku,
nii et ka meie tunnistame Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat,