Kõikides kristlikes kirikutes üle maailma kõlab täna rõõmus kuulutus: Kristus on surnuist üles Tõusnud!

Suure ehk vaikse nädala pühad kulmineeruvad ülestõusmispüha öise või varahommikuse jumalateenistusega. Teist aastat järjest toimub see koguduse töötegijate kitsas ringis, mida võimalusel saavad distantsilt oma kodudes jälgida kõik huvilised. Nädala jooksul vahetub violetne ja must värv valge vastu, kodukirikus seatud armulauast on võimalik osa saada personaalselt ja kirikukellad kuulutavad pühade tulemisest. Tumedadets toonides rist, millele mõnes kirikus on kinnitatud Kristuse okaskroon vahetub ülestõusmispüha valguses tühja risti vastu. Varahommikul kõlab ristirahva keskel rõõmus kuulutus: Kristus on surnuist üles tõusnud! Ta on esimesena üles äratatud surnuist, uudseviljana magamaläinutest. Ta on võitnud surma ja patu võimu.

Elu Issand võidab surma väe. Igavest elu ei ole ilma ajaliku surmata. Issand paneb selle, mis surma järgselt sünnib, teenima iseennast. Selle tulemusena saab elu uue tähenduse. See saab igavikulise suuna mis ei piirdu üksnes enam konkreetse aja ja ruumiga. Kui Jeesus ütleb, et tema on ülestõusmine ja elu, tähendab see, et temas ja tema läbi saame pöörduda surmast ellu. Igavene elu sünnib meis tema surma läbi. Apostel Paulus räägib senisest ihu loovutamisest taevase rõivastuse vastu mida ta võrdleb ka seemnest uue elu tärkamisena. Apostel Jaakobuse sõnul on Tema oma tahtel meid sünnitanud tõe sõna kaudu, et me oleksime otsekui uudsevili tema loodute seas. (Jk 1:18)

Kristus on enamat meile tuntud olemasolevast, kes ei ole seotud ajaga. Ta võib tulla meie juurde samaaegselt nii minevikust kui tulevikust, olles neis ajastutes samaaegselt kohal. Tema ligiolus kaotab meid ajalikkusega siduv vorm oma mõju. Uus maailm ei saabu siis kui vana on kadunud, vaid vana kaob, kui uus saabub. Ülestõusmine tunnistab, et Jeesus on Jumala Poeg, milles on ristiusu alus ja tuum.

 Palve:

Kõigeväeline Jumal,
Sina oled oma Poja kannatuse ja ülestõusmise kaudu
avanud meile tee igavesse ellu.
Aita meil kõigest südamest panna oma lootus Temale,
kellele olgu ülistus ja au
Jeesuse Kristuse, surma võitja ja elu allika läbi.