Advendiajal alanud pikk ootus lõpeb tõotuse täitumisega, mil Jumal sünnib inimesena meie pärast ja meie päästmiseks. Evangelist Johannes võtab jõulude ime kokku ülistusele kutsuvate sõnadega: “Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.”(Jh 1:14)


Väikese katekismuse teise artikli selgituses samastub Luther Nikaia usutunnistuse sõnastusega: “Mina usun, et Jeesus Kristus, tõeline Jumal, kes on igavikus Isast sündinud, ja ka tõeline inimene, kes on ilmalel tulnud neitsi Maarjast, on minu Issand…”

Jõulupühal kõlab üle maa sõnum: Teile on täna sündinud Päästja! Neljale advendiküünlale lisatakse jõulude eel kaunistuste keskmesse jõulutäht mis lisab hämarasse aega rohkem valgust ja tõstab meie pilgud taevavõlvile, kus nähtavaks saanud ere täht tunnistab, et sündinud on Kuningas, kes toob kaasa uue ajastu.

Prohvetite ennustus, et Jumal on enamiku jaoks ootamatult tulemas oma rahva keskele, on nüüd täitnud. Paljudes paikades üle maailma meenutatakse jõuluööl sündinut, kus imestusest ja rõõmust haaratuna vaatavad Maarja ja Joosep tõotatud last. Härg ja eesel on sõime juures esindamas nii Jumala valitud rahvast kui paganarahvaid, meenutades meile prohvet Jesaja sõnu:  Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime, aga Iisrael ei tunne, mu rahvas ei taha mõista. 

Palve:

Kõigeväeline Jumal,
me täname, et Sa oled oma ainusündinud Poja
läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime.
Luba meil osa saada Sinu Poja jumalikkusest,
kes võttis meie inimliku kuju.
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi