Pühapäeval pärast jõule tähistatakse apostel ja evangelist Johannese päeva

Jõulude suur ime on Jumala Poja sündimine inimesena. Selle on märkimisväärsel moel sõnastanud evangelist Johannes. Johannesepäeva pühitsemine jõulunädalal on sümboolne, kuna Johannese evangeelium algab kuulutusega Sõna lihakssaamisest.

Johannese evangeelium kannab sõnumit Jumala armastusest inimeste vastu mis julgustab kristlasi armastama ka teineteist. Varajane kirik on olnud veendunud selles, et inimeseks saanud Jumala Poeg on tema kes istub keerubite peal. Prohvet Hesekieli ja Ilmutusraamatu kohaselt on keerubitel neli nägu. Nägija Johannese järgi oli esimene lõvi, teine härja, kolmas inimese, ning neljas kotka sarnane. Neli on piiblis püha arv. Maailm jaguneb nelja põhilise ilmakaare vahel.

Nüüd on keerubitest kantud troonil istuja saanud inimeseks. Sellest, meie arusaamu ületavast sündmusest on Johannes kirjutanud teravapilgulise ja kõrgelt lendava kotka sarnaselt. Varakristliku arusaama, neljast evangelistist kui Jumala trooni kandjatest, on esimesena sõnastanud kirikuisa Irenaeus, kes samastab evangelistid (Hs 1:5jj) kirjeldatud “nelja olendiga”. Hilisemal ajal kinnistus arusaam, et evangelist Matteuse tunnuseks on inimene, Markusel lõvi, Luukal härg ja Johannesel kotkas. Johannes näeb talle omase sügavusega Kristuse kirikust, millest ta tunnistab oma evangeeliumis. Johannese Ilmutusraamatu kohaselt on Kristus A ja O, esimene ja viimane, algus ja ots!

Palve:

Kõigeväeline Jumal,
Sa avasid apostlite ja evangelistide kaudu
meile ligipääsu Sinu igavese Sõna saladustele.
Valgusta meie mõistust oma Püha Vaimuga
ja lase meil südamega tunnetada,
mida apostel Johannes on meile Kristusest kuulutanud.
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.