Paastuaja 2 pühapäeva nimetus Reminiscere tuleb psalmist Ps 25:6 Tuleta meelde, Issand, oma halastust ja heldust. Pühapäeva teema avab meile Jeesuse võitlust pimedusejõudude vastu nii haigeid parandades kui ka patte andeks andes. Selle tegevusega on ennekõike seotud palve ja usk.


Pühapäeva evangeelium annab edasi loo sellest, kuidas patune naine võiab Jeesuse jalgu. Naine kastab nuttes tema jalgu pisaratega, kuivatas neid oma juustega ja võidis neid mürriõliga.

Kui me tunneme ja tunnistame oma eksimusi Jumala ees, oleme talle tänulikud kui ta võtab meid vastu, mida ei asenda ükskõik kui kallis ese mida võime omada. Liigselt enesekindel usk ei ole aga valmis teisele andma isegi mitte odavat õli. Ta vaeb piltlikult oma käes sente iga kord kui tal on võimalik endast anda, aga ta teeb sedagi pigem vastumeelselt. Uhke ja enesekindla usu kandjat Jeesus manitseb, aga kartlikku usku ta toetab ja julgustab.

Jeesuse juurde saab tulla ilma maskideta ja naasma tema juurest inimesena, kellele on kõik tema võlad andeks antud. Jeesuse juurde ei ole alati kerge tulla. Variseril seepärast, et ta pidas end õigeks ja kõlblikuks, ja naisel seepärast, et ta pidas end täiesti kõlbmatuks. Naise usk tungib läbi inimeste poolt seotud eelarvamuste piiridest ning enda kahtlustest ja seab end nii Jumala ette. Temas on alles lootus ja usk patuste sõpra, kes ei aja välja, ei tõrju ega häbista, vaid võtab vastu. See tähendab, et meil on olemas keelgi, kes vaatamata meie eksimustele on meiega pikameelne.

Issand Jumal, ma täname sind, et sa tuled meie kotta! Kui meil on
Ärata meie südamed, et meie elus ei ole sulle ja ligimesele ruumi mitte ainult meie lauas, vaid ka meie südames.
Aita, et me Sinu päästvatel tegudel meie keskel sündida laseksime
ja Sinu armastuse sõna rõõmuga vastu võtaksime.
Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.