Notre Dame kirikust põlengu käigus päästetud Kristuse okaskroon


Paastuaja alguse pühapäevad räägivad Issanda Jeesuse võitlusest pimeduse vägede, patu ja surma vastu. Kannatuse ehk paastuaega ümbritseb piltlikult selle perioodi sümboliks olev Kristuse okaskroon. Tuhkapäev kuulutab selle võitluse algust.


Paastuaja esimene pühapäev kannab ladinakeelne nimetus Invocavit, mis tuleb selle päeva psalmist 91:15 Ta hüüab mind appi.

Pühapäeva evangeelium räägib sellest kuidas saatan ahvatles Jeesust loobuma oma kutsumusest, käimaks Jumala armastuse teel, kuid Kristus võitis saatana kiusatused. Evangelist Matteuse järgi püüab hingevaenlane neljal erinaval moel panna Päästjat oma eesmärgist loobuma. Ta püüab panna paastumisest nõrka Jeesust kasutama oma jumalikku väge, muutmaks kivid leibadeks. Seejärel püüab ta ahvatleda Jeesust võtma omaks Messia rolli, laskudes rahva keskele templimüüri harjalt. Jeesus tõrjub need ahvatlused, viidates pühakirjale. Lõpuks pakub hingevaenlane Issandale koos temaga maailmavalitsemist, kui ta vaid teda kummardab. Seepeale ütleb Jeesus: „Mine minema, saatan!”  

Kummardama tuleb üksnes Issandat.  Kristusele antakse küll kogu meelevald nii taevas kui ka maa peal, aga enne peab ta käima lõpuni tema ees seisva armastuse ohvritee.

Kiusaja ja Päästja võitlus lõpeb kiusaja kaotusega, aga ta ei jäta ka täna meid rahule, kuid meie abi on Kristus, kiusatuste võitja. Tõelise Jumala ja tõelise inimesena jagab Kristus meie kiusatusi, saab osa meie kannatustest ja jagab meiega inimlikku kogemust surma osaduses.

 

Kõigeväeline Jumal,
Sa juhtisid kord Iisraeli rahva läbi kõrbe ja tõid ta tõotatud maale.
Kristus oli kõrbes kurja kiustada, aga ta jäi ustavaks toetudes Jumala sõnale.

Juhi Issand oma rahvast, Sinu püha Kirikut,
et teda järgides võiksime läbi selle maailma kõrbe
tuleva maailma kirkusse jõuda.
Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.