Sel pühapäeval kõneldakse kogudustes Jeesuse avaliku tege­vuse algusest.


Jeesus kutsub inimesi nägema Jumala suuri tegusid. Pärast tema ristimist Johanese poolt Jordanis ja kõrbekiusatusi, alustab ta Jumala evangeeliumi kuulutamist oma kodukoha Naatsareti sünagoogis, tsiteerides prohvet Jesaja kuulutust rõõmusõnumi jõudmisest vaeste, vangide, pimedate ja rõhutute heaks. Nii saab teoks evangelist Johannes tunnistus tõelise valguse tulemisest mis valgustab iga inimest. „Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu“. (Jh 1:11) Ilmselt puudutab igat inimest see, kui tema oma lähemad pereliikmed ja sugulased teda ei mõista. Ometi on nii, et vaatamata sellele, soovime oma lähedastele head mis väljendub igapäevastes praktilistes tegudes.

Jeesuse esimene imetegu ilmneb Kaana pulmas, kuhu ta on kutsutud koos oma jüngrite ja emaga. Keset pulmapidu saab otsa pakutav vein. Jeesuse sõna peale muutub suurtesse veeanumatasse puhastuskonnete jaoks varutud vesi parimaks veiniks. Nii saab Kaana pulmadest märk ja eelmaitse suurest pulmapeost Jumala juures. Issanda Jeesuse kuulekus oma Isale ja Tema ema usaldus oma Pojasse, annavad nende lähedastele rõõmsa eelmaitse Jumala tõetuste lõplikust täitumisest. Nad mõistavad, et nende õpetajal on Jumalaga sarnane meelevald. Kui tema ütleb oma sõna, siis see sünnib. 

Palve:

Kõigeväeline Jumal,
Sa oled ilmutanud oma väge
ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule.
Ava meie silmad nägema Sinu suuri tegusid
ja luba meil anda meie kasutuses olev tavapärane üle sulle,

et see muutuks õnnistatud vahenduiks sinu käes;
Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.