Sügisleerikursuse ristimis- ja leeripüha


Advendiaja 3. pühapäeval õnnistati Kuressaare koguduse liikmeks neli sügisleerikursusel osalejat Jaanika Ränk, Mari-Liis Aus, Mariliin Maripuu ja Rein Kalde.
Sügisleerikursust peetakse sellel erilisel aastal väiksemates gruppides, kahes osas. Kahe kuu jooksul kord nädalas kohtunud esimesest grupist ristiti kaks liiget. Kui olukord tervishoius seda lubab, toimub järgmine ristimis- ja leeripüha jumalateenistus aasta viimasel pühapäeval  27. detsembril.