Foto: Irina Mägi

Juba teist aastat järjest annab paastuaeg põhjust järelemõtlemiseks teistviisi kui varasematel aastatel. Aasta on möödas COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud eriolukorrast, mil avalikud jumalateenistused olid keelatud. Hetkel ei ole välja kuulutatud eriolukorda, vaid seaduste muutmise järel on hetkel kehtiv hädaolukord, millega seoses on valitsusel õigus ka piiranguid kehtestada. Eelmise nädala neljapäeval otsustas Vabariigi Valitsus keelata avalikud jumalateenistused ja muud avalikud usulised talitused pühakodades alates 3. märtsist.Vabariigi Valitsuse uued piirangud kirikutele hakkavad kehtima tänasest ehk, 3. märtsist. Lähtuvalt uutest korraldusest muutis kirikuvalitsus ka seni kirikus kehtestatud korraldusi ja viis need kooskõlla riigis kehtestatud piirangutega. Muuhulgas hakkavad kehtima EELK kogudustes ja kiriku asutustes järgmised regulatsioonid: 

  • jätkata tavapärast kogudusetööd arvestades kehtestatud meetmetega COVID-19 leviku takistamiseks;
  • kirikud on soovitav hoida avatud, et inimesed saaksid viibida isiklikus palves, süüdata küünlaid ja kõneleda vaimulikuga;
  • teadvustada ja selgitada inimestele, et usuvabaduse põhimõttest lähtuvalt on kõigil oma usku praktiseerida, sealhulgas õigus pihile ja armulauale;
  • siseruumides on lubatud mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust;
  • siseruumides ei ole lubatud pidada avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Samuti ei ole siseruumides lubatud organiseeritud grupitegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakoolitöö, leeritöö, piiblitunnid, jms. Nimetatud piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kiriklikke üritusi ja tegevusi, kus ei osale kedagi teist kui ülekande tegemisega seotud isikud;
  • välitingimustes on kõik eelpool loetletud tegevused lubatud, välja arvatud ajavahemikus 21.00 kuni 6.00 tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Tulenevalt eelnevast on kogudusel märtsis teatata järgmist:

EELK Kuressaare Laurentiuse kirikus ei toimu märtsis avalikke jumalateenistusi, kuid kirik on avatud palvetamiseks ja kokkuleppel vaimulikega, armulaual osalemiseks.

Koguduse jumalateenistused on nii otse kui järelvaadatavad koguduse FB lehel aadressil:

https://www.facebook.com/Laurentiusekogudus/

Jumalateenistused on kuulatavad pühapäeviti Kuressaare pereraadios sagedusel 89,0 Mz kell 14.00

Koguduse infot saab jälgida kodulehelt aadressil: https://kuressaare.eelk.ee/

Kevadleeris osalejaid ootame 9.03 ja 16.03 ajavahemikus 17.30-18.30 koguduse majja (Kauba tn 5 hoovimajas) et kätte anda kursuse materjalid ja kooskõlastada leeritundide pidamise vorm. Leerikursusel on võimalik soovi korral osaleda ka virtuaalselt. Ühine leeripüha toimub 23.05 Lähem info ja registreerimine e-posti aadressil: kuressaare@eelk.ee ja tel 45 36 560

Koguduse kantselei (Kauba tn 5 hoovimajas) on avatud märtsis lühendatud tööajaga E-N 10.00-15.00

E-post: kuressaare@eelk.ee ja tel 45 36 560 Koguduse telefon on suunatud igal ajal vastamiseks koguduse sekretärile.

Koguduse vaimulikega saab võtta ühendust vestlusteks või isiklike talituste läbiviimiseks järgmistel kontaktidel:

Anti Toplaan tel. 51 48 199 e-post anti.toplaan@eelk.ee

Tiina Ool tel. 53 427 096 e-post tiina.ool@eelk.ee

Käesoleva aasta kevadel (iga nelja aasta tagant) tuleb EELK kogudustes viia läbi korralised koguduse juhtorganite ehk nõukogu ja juhatuse valimised. Praegu kehtib EELK kirikukogu otsus, et valimised tuleb kogudustes läbi viia aprillikuu lõpuks. Valimistel on hääleõigus kõigil koguduse liikmetel kelle on teinud nimelise annetuse ja osalenud armulaual kas eelmisel või jooksval aastal. Teen senisele nõukogule koos juhatusega ettepanku pidada koguduse täiskogu koosolek 7 päevasena ajavahemikus 18.-25. aprillil eeldusel, et sellel ajal on avalikud jumalateenistused taas lubatud. Eelnevalt arutab valimiste korraldamist koguduse nõukogu (võimalusel virtuaalsel koosolekul) kui on selgunud tervishoiu olukord märtsil lõpus.

Palun sellega seoses, tagada oma hääleõigus mida on võimalik korrigeerida kuni valimiste alguseni. Nimelist liikmeannetust on lihtne teha virtuaalselt, kuid armulaual osalemise võimalust tuleb oodata, kas avalike teenistuste taastumiseni või pöörduda selleks isikliku sooviga koguduse vaimulike poole.

Koguduse nõukogus on meil 15 valitavat liiget. Kandidaatide nimekirja soovin kinnitada hiljemalt kaks nädala enne valmiste algust. Ootan hea meelega teie ettepanekuid mõne isiku osas, keda teie näeksite järgmise nelja aasta jooksul kaasa töötamas kogudsue nõukogu liikmena. Ettepaneku konkreetse isiku suhtes võib saata otse minu e-posti aadressile.

Täname neid, kes on kogudusi toetanud oma annetustega. Koguduste igapäevase töö kestmiseks on teie toetus väga oluline.

EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus

Konto EE 782 200 00 112 009 0672 Swedbank

Rahusooviga:

Anti Toplaan

Koguduse õpetaja