Kuressaare ja Saaremaa Eesti Vabadussõja ausamba kõrval seisab Saaremaa rüütelkonna hoone, mis on pärast maavalitsuse tegevuse lõppu kasutusel Saaremaa valla esindushoonena.

Hoone ise on ehitatud juba 18. sajandi lõpupoole. Saaremaa rüütelkond ostis 1800. aastal maja Dellingshausenitelt, kes olevat mahukate ja suurte keldritega maja kasutanud viljahoidlana. Kuressaare Raekoja juubeli puhul küsiti, millise sündmuse käigus sai Kuressaare kesklinnas nõukogude okupatsiooni ajal kanda sini-must -valget lippu? Õige vastus oli see, et seda tehti selles samas paigas filmivõtete ajal „Me olime 18. aastased“. Selle filmi kokkuvõttes tõdetakse: „Kehvast perest noormees leiab end kommunistide seas, haritlasperest neiu aga tahab jääda truuks eestluse aadetele.”

Vaatamata sellele, et saame kartmata ja karistamata kanda tänavu oma 140 juubelit tähistavat rahvuslippu ja heisata selle nii oma kodus kui meie esindusväljakutel, ei ole pinge erinevate maailmavaadete ja valikute puhul kuhugi kadunud. Meist endist oleneb see, millised värvid ja millised aated meie endi elude pinnal peegelduvad ja mida väljendavad meie sõnad ja teod?

Tänase Saaremaa valla füüsilisel seinal esitleti Kuressaare linna elanikele Vabariigi 103. aastapäeva eel valgusetendust valguse ja pimeduse suhtest. See, meile ammusest ajast tuttav paik, muutus korraga tugevatest tunnetest laetud ja sellel mõjul maad ja hoonet kõikuma panevaks jõuks. Kui hoonet võrrelda riigiga või meie enda eluga, on heitlus pimeduse ja valguse vahel toimunud ka meie endi elu ajal.

Oleme näinud sellel hoonel lehvimas erinevaid lippe, kuid kui meie südames ei oleks olnud usku, et selle kohal ja selle üle võib lehvida veel ka meie esiisade elude hinnaga saavutatud vabaduse sümbol, oleks meil olnud seda vabadust palju raskem kui mitte võimatu saavutada. Täna, teistmoodi ohtude kurja haiguse kartuse ja sellega võitlemise harjal, vajame oma esiisade vaprust, vastupanutahet, usku, lootust ja armastust, et pimeduse taustal võiks esile tulla valgus ja hämarik ulataks taas käe koidule, mis täna laotanud oma valguse üle 103. aastaseks saava iseolemise ja palju kordi vanema maa.

Kõigeväeline Jumal,
Sa oled andnud uskujaile ülestõusmise lootuse.
Aita meil vabaneda kiusatustest ja muretsemisest,
nii et võime oma lootuse Sinu peale panna
ja rõõmsalt oodata ülestõusmise päeva koos nendega , kes on andnud oma elu võideldes vabaduse eest või väsides haiguse all. Kinnita neid kes täna võitlevad oma elu ja meie kõigi vabaduse eest nii haiglates, eesliinidel kui meie piiridel.
Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.