28. aprillil pidas Kuressaare koguduse nõukogu senine koosseis oma viimase istungi enne uue koguduse nõukogu valimisi 16.-23 maini.


Koguduse 15. liikmeline nõukogu valiti täiskogu poolt 19.-26. veebruaril 2017 koosseisus: Reinhold Birkenfeldt, Valve Heiberg, Maila Juns-Veldre, Tiiu Kallas, Kaalep Koppel, Peeter Kuum, Linda Liivamägi, Aarne Mustis, Rita Naaber, Rein Orn, Reena Reinväli, Urmas Sepp, Arvo Suurhans, Monika Talistu ja Liane Trei.

Koguduse täiskogu poolt valitud nõukogu ja nõukogu poolt valitud juhatuse ühiseks ülesandeks on olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja koguduse tegevuse edendamisel.

Koguduse nõukogu valvab koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle, võtab vastu majandusaruande ja eelarve, annab nõusoleku abiõpetaja või diakoni ametissemääramiseks, valib praostkonna sinodi saadikud ning koguduse juhatuse valitavad liikmed, valib revisjonikomisjoni või revidendi ja nimetab vajadusel audiitori. Koguduse nõukogu kutsub vähemalt üks kord aastas kokku koguduse õpetaja. Koguduse nõukogu ülesandeks on ka koguduse õpetaja valimine.

Iga hääleõiguslik koguduse liige saab Kuressaare koguduse nõukogu valimistel anda oma poolthääle 20 kandidaadi hulgast viie isiku heaks. 

Igal hääleõiguslik koguduse liige saab anda oma poolthääle, ülesseatud 20 isikust, viie kandidaadi heaks. 15 enim hääli saanud kandidaadi osutuvad valituks nõukogu liikmeteks ja 5 jäävad nõukogu asendusliikmeteks. Hääletussedeli saamiseks peab olema tehtud nimeline annetus, kas jooksval või eelmisel aastal. ning osaletud armulaual. Hääleõiguslikkuse tagamist saab täita kuni valimiste lõpuni ehk 23. maini.

Koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul ehk täiskogul ei saa osaleda elektrooniliselt, vaid hääletada tuleb kohapeal väljakuulutatud koosoleku ajal, andes valimissedeli saamiseks oma isiklik allkiri. Valimiprotseduuri on võimalik teha, väljakuulutatud valmiskoosoleku perioodil, ka oma kodus, kui sellest kogudust teavitada.

EELK Kuressaare koguduse täiskogu koosolek toimub 16.-23. maini

Koguduse kantselei tel. 45 36 560; e-post: kuressaare@eelk.ee kantselei avatud E-N 10.00-17.00

EELK Kuressare koguduse nõukogu kandidaadid on tähestikulises järjekorras: 

Valve Heiberg, Helle Kahm, Tiiu Kallas, Kaalep Koppel, Norma Leppik, Janne Mets, Aarne Mustis, Külli Mölder, Aaro Nursi, Marius Nuut, Ulvi Nõu, Ergo Oolup, Rein Orn, Henry Ots, Reena Reinväli, Katre Roolaht, Urmas Sepp, Arvo Suurhans, Ülle Tiit ja Ivo Uustulnd.