EELK kogudustes toimuvad maikuu lõpuni uute nõukogude ja juhatuste valimised.


Eesti luterlikes kogudustes toimuvad uute juhtorganite ehk nõukogude ja juhatuste valimised reeglina kord nelja aasta jooksul. Valimiste läbiviimise perioodi lõppu on koroonapiirangute tõttu edasi lükatud kuni käesoleva aasta maikuu lõpuni. Mõnedes kogudustes on valimised juba toimunud, aga enamikes kogudustes seisavad need alles ees.

Vabariigi valitsus arutab järgmise nädala alguses võimalike piirangute leevendamist. Eesti Kirikute Nõukogu on esitanud oma taotluse, mille kohaselt soovitakse avalike jumalateenistuste taastumist esimesel võimalusel, pärast kehtivate piirangute lõppemist 25. aprillil. Kui olukord tervishoius seda lubab, on võimalik, et avalikud jumalateenistused taastuvad kõige varem alates 2. maist, kuid see võib toimuda ka alates emadepäevast 9. maist.

Mida peaks iga koguduse liige valimistega seoses teadma?

Igal luterliku kiriku liikmel on oma hääleõigus, kui ta on samas või mõnes teises EELK koguduses eelmisel või jooksval kalendriaastal käinud armulaual ning tasunud liikmemaksu.

Kuna paljude koguduse liikmeks astunute kontaktandmed on aja jooksul muutunud, ei suuda kogudused kõigi oma liikmeteni jõuda, vaid vastutus oma koguduse liikmelisuse ja sellest tulenevate kohustuse ees, lasub peamiselt inimesel endal. Kogudustele oleks suureks abiks, kui selle liikmed annaksid oma uuenenud kontaktidest tänapäevaseid vahendeid kasutades teada.

Piirangute kehtimise ajal on oluliselt raskendatud tavapärane armulast osasaamine, kuid sellega on nii, et me kõik saame söönuks ka siis kui erinevates toitlustusasutustes ei pakuta meile süüa siseruumides. Igas koguduses saab ka piirangute ajal osaleda armulaual, kui sellest soovist anda teada oma koguduse vaimulikule. Samas loodame, et mai esimestel pühapäevadel on kõigil soovijatel taas võimalik koguneda kirikutes, kus armaual saab osaleda tavapärase jumakateenistuse raames. Oma osalemisest mõne teise koguduse armulaual, tuleks kord aastas saata teade oma kogudusele. Nendele, kes ei pääse kodust liikuma, saab vaimulik jagada soovi korral kodust armulauda.

Koroona- aastad on nimelise liikmeannetuse tegemise oluliselt vähendanud nende annetajaliikmete osakaalu, kes on seda harjunud tegema sularahas ja lisanud nende hulka, kes teevad seda oma kodupanga vahendusel. Kõige mugavam on seda teha kord kuus püsimaksena läbi aasta, sõlmides pangaga vastav leping. Isikukoodiga varustatud annetused edastavad kogudused maksuametile tuludeklaratsiooni tarbeks maksusoodustuse saamiseks. Nimelise annetuse suurus on vabatahtlik, aga mitte väiksem kui 1 % sinu sissetulekutest.

Juhul kui üks või mõlemad ülalkirjeldatud tingimused ei ole käesoleval või eelmisel aastal täidetud, saab seda oma koguduses teha täiskogu koosoleku lõpuni, ehk hääleõiguslike liikmete nimekirja saab täiendada kuni valimiste lõppemiseni.

Koguduse juhatuse või õpetaja poolt esitatud koguduse nõukogu kandidaatide nimede esitlemise koguduse liikmetele, korraldab juhatus vähemalt kaks nädalat enne valimiste algust, kas paberkandjal või elektrooniliselt. Koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul ehk täiskogul ei saa osaleda elektrooniliselt, vaid hääletada tuleb kohapeal väljakuulutatud koosoleku ajal, andes valimissedeli saamiseks oma isiklik allkiri. Valimiprotseduuri on võimalik teha, väljakuulutatud valmiskoosoleku perioodil, ka oma kodus, kui sellest kogudust teavitada.

Kui kehtivad piirangud muudetakse ja avalikud teenistused on mais taas võimalikud, toimub

EELK Kuressaare koguduse täiskogu koosolek toimub 16.-23. maini

Koguduse kantselei tel. 45 36 560; e-post: kuressaare@eelk.ee kantselei aavatud E-N 10.00-17.00

Koguduse nõukogus on meil 15 valitavat liiget. Kandidaatide nimekirja kinnitab juhatus hiljemalt kaks nädala enne valmiste algust. 

Täname neid, kes on kogudusi toetanud oma annetustega. Koguduste igapäevase töö kestmiseks on teie toetus väga oluline.

EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus

Konto EE 782 200 00 112 009 0672 Swedbank

Rahusooviga:

Anti Toplaan

koguduse õpetaja