Koguduse kool

Nii nagu nimigi ütleb, tegeleb koguduse kool süvendatult kristliku elu ja õpetusega seotud teemadega.

Kui pühapäevakoolis antakse kristlikust usust esimesi teadmisi ja kogemusi, leerikool keskendub koguduse liikmeks astujate ettevalmistusele, siis koguduse koolis on õpetusliku osa kõrval oluline eelkõige osaduslik pool.

Igas aktiivsemas koguduses toimub pühapäeviti jumalateenistus kuhu oodatakse kord nädalas kõiki koguduse liikmeid ja milles tihti osalevad ka külalised. Nädala sees kogunevad koguduse liikmete kodudes ja koguduse  enda ruumides mitmed erinevad ringid ja osadusgrupid. Koguduse kool on võimaluseks osaleda koguduse juures väiksemas ringis, kus erinevalt suurest kirikust on läbikäimine vahetum ja isiklikum.

Nii on koguduse kool eelkõige võimaluseks koguduse liikmeks astunutele, jätkata oma teadmiste täiendamist piibli ja kristliku maailmavaate vallas. Samas on see inimesele võimaluseks olla oodatud osaleja mõnes konkreetses grupis kus õpitakse lähemalt tundma teisi koguduse liikmeid. Koguduse kooli rühmades toimuvate vestluste kaudu otsitakse vastuseid väga erinevatele inimesi huvitavatele küsimustele.

Piibliring (juhib Anti Toplaan tel. 51 48 199) üle 2 nädala esmaspäeviti kell 18.00 Teema sel aastal – Pauluse kiri e feslastele (vt täpsem info koguduse teadetest)

 Naistering (juhib Tiina Ool tel. 53 427 096) igal teisipäeval kell 18.00 kogudusemajas. Teema sel aastal – eeloleva pühapäeva jutlusetekst.

Meestering (juhib Peeter Ramst tel. 56 47 6750) igal teisipäeval kell 18.00 kogudusemajas. Teema sel aastal – eeloleva pühapäeva jutlusetekst.

Raamaturing (juhib Tiiu Kallas tel. 52 01 389) üle 2 nädala esmaspäeviti kell 16.00 (vt täpsem ifo koguduse teadetest)

Piibli- ja palvetund (juhib Anti Toplaan) igal neljapäeval kell 18.00 kogudusemajas. Teema sel aastal – psalmid.

 

Koguduse kooli erinevates gruppidega võib liituda huvi korral aastaringselt. Konkreetse rühmaga liitumiseks võib huvi korral võtta ühendust konkreetse rühma juhiga. Koguduse kool on tasuta süvenemisvõimalus oma usu ja maailmavaate taas leidmiseks ja kinnitamiseks.