Nelipüha kuulub kristliku kiriku suurimate pühade ehk Jõulude ja Ülestõusmispühade kõrvale tähistades olemuslikult kristliku kiriku sünnipäeva. Jõulupühade sündmuste algataja on kahtlemata Jumal, Ülestõusmispühadel Poeg, kes kannab ära maailma patu. Nelipühade keskne isik on Püha Vaim.


Kui Püha Vaim tunnistab Kolmainsuses koos Isa ja Pojaga, siis kõik rahvad kuulevad Jumala ülistust omas keeles. Nii kaotatakse segadus, mis algas Paabeli torni ehitamisest. Püha Vaimu väljavalamine nelipühapäeval rajas aluse erinevate rahvaste teineteisemõistmisele läbi tänu mida antakse ühele Jumalalel, kes on kõigi rahvaste Issand. Jumala tänamiseks vajatakse kõiki keeli, kuna Issanda Kristuse olemust ja tema mõõtmatut päästetööd ei saa muul moel piisavalt ülistada. Püha Vaim on see kes loob selle vabaduse, kes vabastab kõik rahvad ja keeled neile seatud iketest, andes neile sama vabaduse mis on Vaimul endal. Nii nagu me saame üksnes Püha Vaimu mõjul tunnistada, et Jeesus on Issand teeb ta meile võimalikuks ka Issanda Kristuse ülistamise.

Püha Vaim toob muuhulgas esile ka tõe patu kohta inimeste ja rahvaste juures, kuna nad ei usu Issandat Jeesust samaaegselt tõelise Jumala ja tõelise inimesena. Püha Vaim ilmutab meile sedagi, et Jeesus on saanud patuta patuseks meie asemel, saavutades meie õigeksmõistmise ja kes on pärast ülesäratamist ülendatud Isa paremale käele taevas. Püha Vaim ilmutab meile sedagi, et meie vendade süüdistaja Saatana üle on kohus juba mõistetud.

Kristlikus kunstis kujutatakse Püha Vaimu tuvi kujul, kes laskub alla taevast, tuues endaga kaasa tulekeeli mis laskuvad algkoguduse tuumiku ehk apostlite ja Jeesuse ema Maarja kohale.

 

Kõigeväeline Jumal. Sina lõid maailma oma Sõna läbi äratades elu elutusest.

Tänagi kuulutab kogu loodu sinu au. Me täname sind selle eest, et andsid Püha Vaimu valguses meile elu ja hoiad seda alal. Täname usu anni ja elava lootuse eest, täname armastuse tule eest, mida oled meis süüdanud. Anna oma Püha Vaimu ja kirgasta Jeesust Kristust meile ainsa Päästjana ja kogu maailma lootusena. Seda palume Issanda Jeesuse Kristuse nimel.