Sinu Kuningas tuleb kirkuses
in Jutlused

Piiblis ja eriliselt Uuest testamendis on selgelt toodud esile Jeesuse teine tulemine. See on sündmusena päästeajalooline ehk õndsuslooline lõpppunkt ja õndsuslugu loob samas raamid sellele, kuhu asetub meie kui kristlaste olemuses oma usus ja võitlustestes, tasakaalupunkt oleva ja tuleva vahel  See on vältimatu lõpp punkt seepärast, et me ei saa mõelda loomisest ega Kristuse lunastustööst
Continue reading

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses 1Pt 1: 7-12
in Jutlused

Esimese advendipühapäevaga seondub rõõmus ootus. See ilmneb nii tänastes lauludes kui tekstides. Tänaseks katab ka maad värske valge lumi. Koos kooriga lauldakse Hoosianna kuningale kes meile tulemas. Ka apostel Peetruse kirja esimese peatüki tänaseks valitud tekst on rõõmuküllane kuulutus Jumala headusest. Tema headus meie vastu ilmneb kõige selgemalt pattude andeksandmise ja igavese elu tõotustes. Me
Continue reading

Kristus – taeva ja maa Issand Mt 25:31-46
in Jutlused

Täna on kirikuaasta viimane pühapäev, aga mitte veel viimnepäev. Nii nagu inimese pattulangemine kinnitab, et maailm ei ole olnud selline nagu me seda täna tunneme, tunnistab piiblis kirjeldatud viimne kohtumõistmine, et meile teada olev maailm ei kesta lõpmatult, vaid õiglus võidutseb ja seeläbi on meil lootust. Eelmisel pühapäeval räägiti kirikutes valvamisest. Suurimaks ohuks valvamisele on
Continue reading

Jeesuse saadikud Mt 22: 1-14
in Jutlused

Tähendamissõna kuninglikust pulmapeost võib vaadelda peamiselt kolmest perspektiivist: Milline on Jumal ja tema riik, millised on tema teenijad ja neile antud ülesanne ja milline on käesolev maailm? Selle võrdpildiga toob Jeesus esile, kuidas Jumal on toiminud ja tegutseb Inimese heaks. Inimesele endale seatud eesmärgiks on lunastuse leidmie ja taevariiki jõudmine. Kuninglik pulmalaud on juba valmis
Continue reading

Meie ligimene Matteuse 25: 40
in Jutlused

Ja kuningas vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile, mida te  iganes olete teinud kellele tahes mu kõige pisematest vendadest,  seda te olete teinud mulle.” Need Jeesuse sõnad pärinevad Matteuse evangeeliumist kus Jeesus räägib tähendamissõna rahvaste kohtust. Kui inimese poeg tuleb oma kirkuses, siis istub ta oma kirikuse troonile ja tema ette kogutakse kõik rahvad. Seal
Continue reading

Tõde ja eksitus Mt 7:15-23
in Jutlused

Tänase pühapäeva teema on tõde ja eksitus. Saaremaa Jaani kirik on rajatud mereäärse tee äärde ja on saanud arvatavalt oma nime Aleksandria patriarhi Püha Johannes Almuseandja (u 560–619) järgi, kes oli vaeste ja haigete kaitsja. Ühest või teisest suunast tulija võib teest veidi eemale jäävast kirikust seda isegi märkamam mööda minna, kuid on ka neid
Continue reading

Armastuskäsk Mt 5: 20-30
in Jutlused

Jumala seadus on armastuse seadus. See on nagu oma lapsi armastava Isa sõna, et nad ei langeks kurja poolt sepistatud lõksudesse. Paljud inimesed on mulle tunnistanud et kui nende isa omal ajal midagi ütles, siis sellele alluti ilma vastuvaidlemata. Jumala seadus on  samaaegselt universaalne kui igavene, mis kehtib kogu aeg ja kõikjal, nii taevas kui
Continue reading

Kadunud ja jälle leitud Lk 15: 1-10
in Jutlused

Jeesus on teel Jeeriko kaudu Jeruusalemma. Teekond oli saanud alguse põhjakaares asuva Hermoni mäe jalamilt kirgastamissündmuse järgselt. Sellel teekonnal peatus Jeesus aeg-ajalt selleks, et parandada haigeid ja vestelda väga erinevate inimestega. Sellel korral jääb ta vestlema ja ühiselt sööma tölnerite ja patustega. See oli aga suureks probleemiks variseridele ja tölneritele, kuna nemad olid Jeesuse vestlusparterid
Continue reading